Nurse with older man

EVDE SERUM

Daha Sağlıklı, Daha Mutlu Bir Siz

Özel Ambulans Servisi TURKSIS hemşirelik uygulamaları arasında yer alan evde serum takma işlemi intravenöz (damar içi) ilaç veya sıvı tedavisine ihtiyaç duyan hastaların, evinin rahatlığında bu tedavi biçimini almasını sağlar. Evde serum takma tedavisinde amaç, hastaların hastaneye gitmelerine gerek kalmadan, bakım ve tedavilerini eksiksiz bir şekilde ev ortamında almalarını sağlamaktadır. Hastaların hastane süreçlerini kısaltmakla birlikte hasta yakınlarına da zamandan tasarruf sağlar.
Evde Serum Takma İşlemi Nedir?
Bir hastalığın tedavisi sırasında ihtiyaç duyulan serum uygulamalarının doğrudan damar içerisine intravenöz (IV) kateter yoluyla uygulanması işlemidir.
Hastanede yatan hastalara sıklıkla uygulanan serum takma işlemleri, ayaktan veya evde tedavisine devam edilen hastalarda da hekim reçetesi doğrultusunda uygulanmaktadır.
Evde Serum Takma İşlemini Kim Yapar?
Konusunda uzman ve lisanslı evde bakım hemşireleri tarafından gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış evde sağlık ve bakım hizmeti çalışanı olan bu hemşireler, yetkileri doğrultusunda hekim tarafından reçete edilmiş serum takma işlemi için eve gelerek gerekli uygulamayı gerçekleştirirler.
Evde Serum Hizmeti Kapsamında Sunulabilecek Bazı Tedaviler Şunlardır
♣ Ağız yoluyla beslenmeyen hastalarda enteral ve parenteral beslenme tedavilerinde,
♣ Hastalıklara bağlı elektrolit dengesi bozukluklarında, metabolik dengenin tekrar sağlanması gerektiğinde,
♣ Enfeksiyon durumlarında uygulanan antibiyotik tedavilerinde,
♣ Ameliyat sonrası ağrı yönetimi durumlarında,
♣ Kemoterapi tedavilerinde,
♣ Kardiyak terapi durumlarında hizmet uygulaması gerçekleştirilebilir.
Evde Serum Takma Hizmetinden Nasıl Faydalanabilirim?
♣ Hasta ve/veya hasta yakınları, Medical Center evde bakım merkezinin 0216 363 0 363 numaralı hizmet hattını arayarak evde serum takılması talebinde bulunur.
♣ Özel Ambulans Servisi TURKSIS yetkilisi, bu talebinizi karşılamak için hastanızın reçetesini, yaşını, hizmet talep ettiğiniz günleri ve ilaçlarınızı temin edip etmediğinizi sorgulayacaktır. Hekim tarafından reçete edilmemiş tedaviler tarafımızca uygulanmamaktadır.
♣ İşlem için uygun gün ve saat planlaması yapılır.
♣ Konusunda uzman evde bakım hemşiresi evde serum hizmeti için gerekli olan malzemelerle birlikte (intraket denilen iğne ve üzerinde bulunan plastik kılıf, serum seti, pamuk, alkol ve yapıştırıcı flaster) hastayı evinde ziyaret eder.
♣ Serum takma işlemi için eve gelen hemşire öncelikle hasta ve hasta yakınlarına süreçle ilgili bilgi verir, hastanın vital bulgularını (ateş, nabız, tansiyon) ölçer ve kaydeder, bilgilendirilmiş onam formunu doldurur.
♣ İşlemin gerçekleştirmeden önce ortamın steril koşullara uygun olmasını sağlar. Ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde damar yolu açma işlemini gerçekleştirir.
♣ Damar yolunun doğru açıldığından emin olduktan sonra, hekimin belirttiği şekilde ilaç /serum uygulamasını başlatır.
♣ Serum tedavisi tamamlandığında hemşire serumu çıkartarak tedaviyi tamamlar.
♣ Hastaya belli aralıklarda tekrar serum verilmesi gerekiyor ise hastanın koluna takılı olan kateter çıkarılmaz. Evde bakım hemşiresi, takılı bulunan kateterin korunması hakkında hasta /hasta yakınlarını eğitir. Ve hasta evinden ayrılır.

Daha Fazla Bilgi