• sabri yılmaz

Covid-19 Ambulans Nakil Taşıma Kriterleri

İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 süreci kapsamında ambulansların hasta nakil işlemlerinde de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin her biri ise içerisinde bulunulan Covid-19 pandemisi sürecinde ambulanstaki sağlık çalışanları ile hastanın belirli oranda korunması esasına göre alınmış önlemlerdir. Bu nedenle sizler için Covid-19 sürecinde hasta nakil ve taşıma kriterlerinin neler olduğunu kısaca hazırladık.

Ambulans ile Hasta Nakil İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Covid-19 sürecinde ambulansla hasta nakil işlemlerinin yapılabilmesi için mevcut ambulansların içerisinde kişisel koruyucu ekipmanların hazır olması gerekir. Bunun yanı sıra hastaya ilk müdahaleyi yapacak olan sağlık çalışanları, hastayı hastaneye ya da gerekli sağlık kuruluşuna teslim edene kadar koruyucu ekipmanlarını çıkarmamalıdır. Aynı zamanda sağlık ekibinin ambulans temizleninceye kadar koruyucu ekipmanları ile beklemesi gerekir.

Genel sağlık durumu iyi durumda olan ayakta hastaların ise tıbbi maske takması, sağlık çalışanlarının ise tıbbi maskenin yanı sıra gözlük ya da yüz koruyucu gibi ekipmanları kullanması gerekir. Ayrıca, kontrolsüz bir biçimde öksüren ya da aspirasyon edilmesi gereken hastaların bulunduğu ortamda sağlık çalışanlarının en azından N95/FFP2 gibi bir maske kullanması ve bunun dışında gözlük ya da yüz koruyucu gibi ekipmanlar kullanması gerekir.

Muhtemel ya da kesin Covid-19 vakalarında hasta nakledildikten sonra hasta nakil ambulanslarının koruyucu ekipmanlar ile en iyi şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Bu temizliğin ise “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi” kapsamında gerçekleştirilmesi gerekir ve ambulans temizlenmeden yeni vakaya gidilmemelidir.

Covid-19 Önlemleri Kapsamında Sorulan Genel Tiraj Soruları Nelerdir?

Covid-19 önlemleri kapsamında triajda genel olarak birkaç temel soru sorulur. Bu sorular kısaca, öksürüğünün olup olmadığı, nefes almakta güçlük çekip çekmediği, ateşinin olup olmadığı, son 14 gün içerisinde yakınlarındaki herhangi birinin solunum sorunu yaşayıp yaşamadığı ve son 14 gün içerisinde yakınları arasında Covid-19 vakasının bulunup bulunmadığı sorularıdır.

Eğer bu sorular arasından en az 2 tanesi olumlu cevaplanıyorsa bu kişi ya da kişiler olası Covid-19 vakaları olarak değerlendirilir. Bu nedenle de hasta nakil işlemleri sırasında bu soruların sorulması elzemdir.


ÖZEL AMBULANS TURKSIS

https://www.trturksis.com.tr/

0850 307 000 9

turksis@trturksis.com.tr

0212 438 4509

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Hastaların bulundukları hastaneden başka bir hastaneye taşınma durumu söz konusu olabilir. Bu durumlarda özel ambulans ile hasta nakil işlemi, nakil olmak isteyen hastaların ilgili yere götürülmesini